2020.

2019.

2018.

Р. Бр. Назив
1. Програм пословања 2018. (пдф)
2. Тромесечни извештај за I квартал 2018. (зип)
3. Тромесечни извештај за II квартал 2018. (зип)
4. Тромесечни извештај за III квартал 2018. (зип)
5. Тромесечни извештај за IV квартал 2018. (зип)
6. Одлука Надзорног одбора (пдф)
7. ОДЛУКА – Измена ПП 2018. (пдф)
8. Програм о изменама и допунама Програма пословања 2018. (пдф)
9. Сагласност за измену Програма пословања 2018. (пдф)
10. Скупштина града 26.10.2018. – Сагласност за измене Програма пословања 2018. (пдф)
11. Биланс стања 2018. – Коначан (пдф)
12. Биланс успеха 2018. – коначан (пдф)
13. Извештај о осталом резултату 2018. – Коначан (пдф)
14. Извештај о променама на капиталу 2018. – Коначан (пдф)
15. Извештај о токовима готовине 2018. – Коначан (пдф)
16. Извештај о пословању ЈСП Крагујевац за 2018. – Коначан (пдф)
17. Напомене 2018. – Коначан (пдф)
18. Одлука о расподели добити 2018. – Потписан (пдф)
19. Одлука о усвајању 2018 – Потписан (пдф)