Руководство ЈСП Крагујевац

Снежана Ћирковић

Директор

Е-mail: snezana.cirkovic@jspkragujevac.rs

Снежана Ћирковић по професији је дипломирани економиста. Рођена је 06.10.1963. године у Косовом Пољу.
Завршила је Економски факултет Универзитета у Приштини, где је дипломирала са просечном оценом 8,25.

Своју професионалну каријеру отпочела је 1987. године и обављала је следеће послове:

 • Од 1987. до 1996. године, сарадник у сектору Интерне контроле НБЈ ЗОП – филијала Приштина.
 • Од 1996. до 2000. године, сарадник у Војвођанској банци а.д. Нови Сад – филијала Приштина.
 • Од 2000. до 2004. године обављала је послове шефа девизног сектора и директора сектора становништва у Војвођанској банци а.д. Нови Сад – филијала Краљево.
 • Од 2004. до 2017. године радила је у  Марфин банци а.д. Београд – филијала Краљево, на пословима директора сектора привреде, в.д. директора у периоду од августа до децембра 2012. године, а од 2012. године до 2017. године радила је на пословима супервизора.

Говори руски језик.
Удата је и мајка је троје деце.

Милутин Трифуновић, дипл. екон.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ПОДРШКЕ

E-mail: milutin.trifunovic@jspkragujevac.rs  Teл. 034 330 050

Милутин Трифуновић је рођен у Лучанима код Чачка, а дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.

Своју професионалну каријеру отпочео је 1984. године и радио је следеће послове:

 • Од 1984. до 1989. године, програмер у служби АОП у ЗОИЛ ДУНАВ – Филијала Крагујевац
 • Од 1989. до 1990. године, самостални програмер у сектору АОП – Југобанка Крагујевац
 • Од 1990. до 1991. године, пројектант у служби АОП – Ескод Д.О.О. Крагујевац
 • Од 1991. до 1995. године, руководилац АОП-а – ТП Србија Крагујевац
 • Од 1995. до 1999. године, руководилац АОП-а – Аутосаобраћај АД Крагујевац
 • Од 1999. до 2003. године, руководилац АОП-а, руководилац сектора платног промета и сектора АОП-а – Шумадија банка – Креди банка АД Крагујевац
 • Од 2003. до 2008. године, помоћник директора филијале за платни промет – регионални директор операција за регион Крагујевац – Делта банка АД – Интеса Банка АД Београд, Филијала Крагујевац
 • Од 2008. до 2018. године, помоћник директора филијале за платни промет и становништво, шеф експозитуре Горњи Милановац, лични банкар – АИК Банка АД Београд

Говори руски и енглески језик.
Ожењен је и отац је двоје деце.