Служба за књижење обједињене наплате обухвата следеће послове:

  • благовремено и тачно књижење уплата грађана
  • обрада дневног преноса и слање аналитике
  • обраду и књижење авансних уплата грађана
  • врши обраду и књижење уплата путем трајног налога и путем обустава са платног списка

Служба за књижење обједињене наплате тренутно броји 6 запослених.

Звонко ПоповићДипл. економиста
Шеф службе за књижење обједињене наплате
Е-mail: zvonko.popovic@jspkragujevac.rs
Teл. 034 617 0 624