Служба за системску подршку и развој ИКТ бави се развојем и одржавањем информационог система предузећа.

Обухвата послове:

– Oдржавање и контролa функционисања информационе мреже;
– Примена безбедоносних алата у циљу заштите података;
– Одржавање и пројектовање пословних апликација;
– Умрежавање наплатних места у јединствен информациони систем предузећа;
– Пружа комуналним кућама увид у стање корисника СОН-а

Служба за системску подршку и развој ИКТ тренутно броји 3 запослена.

Ивана Зоњић- - - - - - - - - -
Шеф службе за системску подршку и развој ИКТ
Е-mail: ivana.zonjic@jspkragujevac.rs
Teл. 034 333 050