Матична евиденција2021-10-11T12:45:07+02:00

Јавни позив Јавно стамбеног предузећа “Крагујевац“ Крагујевац

Овим Јавним позивом позивају се грађани града Крагујевца да се јаве у просторије Јавно стамбеног предузећа “Крагујевац“ Крагујевац, како би се извршила надокнада штете настала вођењем матичне евиденције.

Почев од рачуна за месец јул 2020. године, ставка и издатак који се односи на накнаду за вођење матичне евиденције није више саставни елемент јединствене уплатнице, чиме су обавезе грађана на месечном нивоу умањене за износ од 49,00 динара.

Након уочених неправилности у погледу обрачуна ове накнаде и ненамерног неспоразума који ни на који начин не сме да се одрази на права грађана, Јавно стамбено предузеће “Крагујевац”, Крагујевац више не обрачунава ову накнаду.

Овом приликом, а ради отклањања последица по грађане који су савесно плаћали ову накнаду, ЈСП Крагујевац у сарадњи са градом Крагујевац позива све суграђане који су вршили редовне уплате на име накнаде матичне евиденције, да у просторијама ЈСП Крагујевац склопе Споразум чијим потписивањем ће се извршити повраћај износа плаћеног по овом основу.

ЈСП Крагујевац у својим пословним просторијама на адреси Николе Пашића бр.2. ће склапати Споразуме, и у најкраћем року по провери плаћених износа, на текући рачун суграђана уплатити средства утрошена на име накнаде за вођење матичне евиденције или путем поштанских упутница.

Грађани Крагујевца захтеве за склапање Споразума могу поднети на свим наплатним местима предузећа на којима по позиву и потписују Споразуме. Захтеви се могу поднети и на шалтерима: ЈКП „Шумадија“ Крагујевац; „Енергетика д.о.о. Крагујевац; ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац; као и на шалтерима ЈП Пошта Србија.

ЈСП „Крагујевац“, Крагујевац ће путем телефона позвати суграђане да потпишу Споразуме за које су захтеви поднети код других Предузећа.

Молимо грађане Крагујевца да приликом доласка у пословне просторије ЈСП „Крагујевац“, Крагујевац понесу важећу личну карту и картицу текућег рачуна отвореног код пословне банке.

Овим позивом ЈСП „Крагујевац“, Крагујевац транспарентно пружа могућност грађанима да се на миран и веома једноставан начин регулише питање повраћаја утрошених средстава на име накнаде за вођење матичне евиденције и да на најделотворнији начин остваре своја права мимо потребе и вођења судског спора.

БРОЈ СКЛОПЉЕНИХ СПОРАЗУМА О НАКНАДИ ШТЕТЕ ПО ОСНОВУ НАПЛАЋИВАЊА МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НА ДАН 11.10.2021. ГОДИНЕ је 23.741.