Поред суграђана који имају прилику да склопе Споразум о репрограму дуговања за комуналне услуге, такође под истим условима своја дуговања могу репрограмирати и закупци станова и локала којима управља Јавно стамбено предузеће Крагујевац, а на основу одлуке оснивача.