Споразум о репрограму могу склопити искључиво власници/корисници некретнине (куће, стана…) за коју постоји дуговање за комуналне услуге. Обавезно је понети са собом личну карту.
На основу увида у финансијску картицу, утврђеног дуга и евентуалних поднетих тужби за предходни период, отпочиње се са процедуром склапања споразума о репрограму. Уколико има нереализованих тужби, дужник мора да оде код извршитеља и провери да ли има додатних трошкова. Уколико ти трошкови постоје, потребно је да дужник узме потврду од извршитеља о износу дуговања.
Затим се износ комплетног дуга умањен за обрачунату камату за период када је дуг настао, (основни дуг за изршене комуналне услуге и дуг за трошкове услуге извршитеља) разлаже до 120 месечних рата, тако да месечна рата може да износи минимум 500 динара.
Приликом склапања споразума о репрограму власник некретнине потписује меницу као гарнцију редовног плаћања према Споразуму о репрограму.
По завршеној процедури склапања Споразума о репрограму, власнику на адресу стиже рачун са месечним задужењем за комуналне услуге и рата за репрограм према склопљеном Споразуму. Власник је у обавези да редовно плаћа своје месечне обавезе за комуналне услуге и рату репрограма, а према добијеном рачуну.
У супротном, уколико не плати два узастопна рачуна, раскида се Споразум о репрограму, а власник се утужује за комплетан износ заосталог дуга за комуналне услуге, укључујући и камату.

Запослени у ЈСП Крагујевац су се ставили на располагање вама у жељи да вам помогну да репрограм дуговања урадите у заказаном року.
Радно време службе за репрограм је сваког радног дана (понедељак-петак) од 8:00 до 14:30 часова, а суботом од 8:00 до 12:00.
Сви захтеви за репрограм дуговања који буду поднето до 30. септембра 2018. године до 14,30 часова ће се обрадити и по истеку рока.
Од 01. октобра 2018. године ЈСП Крагујевац ће бити приморан да крене са утужењем свих суграђана који нису искористили прилику да репрограмирају своја дуговања, те нису измирили своје обавезе за комуналне услуге.