Увођење новог Закона о становању и одржавању зграда донело је са собом многа питања и  недоумице код грађана.
ЈСП Крагујевац вам нуди своју подршку и бесплатну административну помоћ, приликом регистрације зграде као правног лица и друге врсте помоћи у оквиру наших услуга.

ПОЗИВАМО ВАС

на презентацију која ће се одржати у понедељак, 27.02.2017. године, у 18.00 часова, у Скупштинској сали Градске управе, на којој ћемо Вам представити нацрте новог Закона о становању и одржавању зграда и помоћи да га што једноставније и брже, практично примените у својим зградама и стамбеним јединицама.

Такође, презентоваћемо вам све услуге нашег предузећа, понуду и начине на које ће вам ЈСП Крагујевац помоћи у примени овог Закона.

Јавно стамбено предузеће “Крагујевац” је предузеће које поред система обједињене наплате комуналних и других услуга, у својој делатности има и услуге хитних интервенција, текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда, одржавање хигијене у зградама и њихову енергетску ефикасност.

 

  JСП Крагујевац
           директор
Владислав Селаковић