На основу евиденције комуналних предузећа која учествују у Систему обједињене наплате (ЈСП Крагујевац, ЈКП Шумадија Крагујевац и Енергетика), објаљујемо табеларни преглед дуговања грађана. Преглед се односи на период од јула 2003. године до јуна 2018. године. У овом прегледу дуговања урачунате су и обавезе по основу судских и извршних поступака.

Износ од Износ до Број корисника Укупан износ
1 5.000 29090 46.977.652,52
5.000 10.000 9561 69.392.067,70
10.000 30.000 11650 204.872.935,63
30.000 50.000 4075 159.006.934,44
50.000 100.000 4565 324.722.739,06
100.000 500.000 4123 830.132.781,95
500.000 99.999.999 656 514.909.915,51
Укупно: 63720 2.150.015.026,81