Основни План јавних набавки за 2022. годину и све његове измене могу се наћи на Порталу ЈН на линку: https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/7418