Поштовани суграђани,

Јавно Стамбено Предузеће “Крагујевац “ Крагујевац, као друштевно одговорно предузеће које води рачуна о својим корисницима Вас обавештава да у периоду од проглашења ванредног стања па до 30 дана од дана доношења одлуке о престанку ванредног стања у РС, неће зарачунавати камату на неплаћене обавезе.
Неизмерно смо захвални свим суграђанима који ће наставити да редовно плаћају приспеле рачуне за комуналне и друге обавезе.

С’ поштовањем
Јавно Стамбено Предузеће “Крагујевац” Крагуејвац