Због насталих организационих промена унутар ЈСП “КРАГУЈЕВАЦ” – Крагујевац, а које су проистекле из промене делатности Предузећа, почевши од 01.06.2018. године, нећемо више обављати делатност одржавање стамбених зграда.

За све Скупштине станара и Стамбене заједнице које су споразумно раскинуле Уговор са ЈСП Крагујевац и оне које ће споразумно раскинути Уговор о одржавању до 31.05.2018. године, Предузеће ће све своје обавезе по основу Уговора о одржавању стамбених зграда обављати до 31.05.2018. године. Почевши од 01.06.2018. године, задужења по овом основу на уплатницама СОН-а се неће исказивати.

За све остале Скупштине станара и Стамбене заједнице, ЈСП Крагујевац ће своје обавезе према Уговору о одржавању стамбених зграда обављати до 30.06.2018. године. Почевши од 01.07.2018. године, задужења по овом основу на уплатницама СОН-а се неће исказивати.