ЈСП Крагујевац је у циљу лакшег и комфорнијег плаћања комуналних услуга, за све грађане који не желе да проводе време чекајући у реду на наплатним местима, омогућили смо и следеће начине плаћања:

Административна забрана – Лако, рационално, без чекања у редовима!

Плаћање уплатница Система обједињене наплате (СОН), запослених, преко платног списка без додатних трошкова!
Могућност плаћања репрограма, као и старих дуговања на исти начин.

Kонтакт телефон: 034/617 0 624, E mail: son.trajninalozi@jspkragujevac.rs
Kонтакт особе: Снежана Милосављевић и Љубица Вујадиновић
ЈСП ”Крагујевац”, Николе Пашића бр.2   II спрат, канцеларија 14.

Трајни налогКорисно, брзо и ефикасно, без трошкова!

ЈСП “Крагујевац” пружа могућност грађанима за плаћање трајним налогом, преко пословних банака и Поштанске Штедионице, уплатница Система Обједињене Наплате (СОН), како текућих, тако и уплатница репрограма и старих дуговања. Без дугих чекања у редовима на шалтерима за плаћање уплатница СОН-а, без додатних трошкова, као што су камате зa кашњење или судски трошкови!

Kонтакт телефон: 034/617 0 624, E mail: son.trajninalozi@jspkragujevac.rs
Kонтакт особа: Снежана Милосављевић
ЈСП ”Крагујевац”, Николе Пашића бр.2   II спрат, канцеларија 14.

Авансно плаћање – Брзо, рационално и ефикасно!

Авансно плаћање уплатница Система Обједињене Наплате (АВАНСИ), подразумева плаћање унапред једног или више месеци. Овакав начин плаћања функционише већ 5 година и не подразумева никакве додатне трошкове за грађане који се одлуче за исти.
Рачуни се књиже до 20-ог у месецу и нема бојазни да се прескочи неки рачун. Нема чекања у редовима и нема нагомилане поште, јер се уплатнице не шаљу на кућну адресу.
Овај начин плаћања се препоручује грађанима који не живе на територији града Крагујевца или су из неког разлога дуже одсутни.

Kонтакт телефон: 034/617 0 624, E mail: son.trajninalozi@jspkragujevac.rs
Kонтакт особа: Душица Кокерић
ЈСП ”Крагујевац”, Николе Пашића бр.2   II спрат, канцеларија 14.