Javni poziv sa konkursnom dokumentacijom za nabavku računarske i srodne opreme objavljen je na Portalu JN na linku https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/197105 , odakle ih možete preuzeti.