Линк на коме можете преузети документацију: Portal javnih nabavki (ujn.gov.rs)

Напомене: Понуде се подносе путем Портала јавних набавки.

Део понуде подноси се физички, на адресу наручиоца, пре истека рока за подношење понуда.