Јавни позив са конкурсном документацијом за набавку услуге штампања и паковања рачуна обједињене наплате (СОН-а), објављен је на Порталу ЈН на линку: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/216608 , одакле их можете преузети. Јавни позив је објављен и на Порталу службених гласила РС и базе прописа.