линк на коме можете преузети документацију је : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/13590