Јавна набавка мале вредности услуге закупа, одржавања, измене и развоја софтвера за обраду података Система обједињене наплате (СОН-а), број ЈНМВ-1.2.9-1/2018.