Јавна набавка број 1.2.6/2019 – Услуга осигурања возила