Jавнa набавкaу број ЈНМВ-1.2.10-1/2019 – услуга закупа, одржавања, измене и развоја софтвера за СОН.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација.
Одлука о додели Уговора
– Обавештење о закљученом уговору