Централизована јавна набавка ЈН 1.2.8/2017 – услуга – Осигурање имовине