Обавештење о закљученом уговору – ЈН – 1.2.8./2018 – Услуга осигурања имовине