Обавештење о закљученом уговору, ЈН-1.2.7/2018 – Услуга осигурање возила