Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 1.2.4/2018 – Услуге сервисирања рачунара