ЈН 1.2.2/2018 Централизована јавна набавка услуга фиксне телефоније Одлука о додели уговора од 30.04.2018. год.