Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 1.2.2/2018 – Фиксни телефони