Одлука о додели уговора, ЈН бр. 1.2.1/2018 – Услуге одржавања хигијене