Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 1.2.1/2018 – Услуге одржавања хигијене