Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 1.1.6/2018 – Средства за хигијену