Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 1.1.4/2018 – Гориво