Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.3/2018 – Канцеларијски материјал