Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 1.1.2/2018 – Електрична енергија по партијама