JСП „Крагујевац“ Крагујевац оглашава јавну продају возила усменим надметањем и јавну продају робе и алата осталих након гашења Техничког сектора које прикупљањем писмених понуда, у складу са следећом документацијом:

Правила о спровођењу поступка јавне продаје основних и обртних средстава ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац ,

Оглас о јавној продаји ,

Лагер листа АЛАТА намењених јавној продаји број 02-4002 од 23.09.2019. године ,
Табела за подношење понуде за куповину АЛАТА ,

Лагер листа РОБЕ намењене јавној продаји број 02-4003 од 23.09.2019. године ,

Табела за подношење понуде за куповину РОБЕ ,

Регистрациона пријава за учешће на јавној продаји возила ,

Модел уговора за куповину путничког возила ,

Модел уговора за куповину теретног возила ,

Модел уговора за куповину робе/алата ,

Сва наведена документација објављена је и на огласној табли ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац и може се без накнаде преузети од секретарице предузећа.

Оглас о јавној продаји објављен је у дневном листу Данас и Новинама крагујевчким дана 10.10.2019. године.

И усмено надметање за возила и отварање писмених понуда за робу и алат одржаће се 18.10.2019. године у складу са садржином Огласа о јавној продаји.