Јавна продаја – лицитација половних и хаварисаних возила и машине Електро-отпушач канализационе цеви 4К60 у власништву ЈСП „Краујевац“ Крагујевац. Јавно надметање заказано је дана 06.06.2019. год. у 11:00 часова у канцеларији број 8 на адреси ЈСП „Краујевац“, ул. Николе Пашића 2,  Крагујевац. Потребна документација и обавештења: