линк на коме можете преузети документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/68893

Напомена: Понуде се подносе путем Портала јавних набавки.