Друга измена плана јавних набавки за 2022. годину

Одлука надзорног одбора о усвајању друге измене плана јавних набавки за 2022. годину