Обавештење о радном времену

Поштовани суграђани , Обавештавамо Вас да ЈСП “Крагујевац”, Крагујевац, у суботу дана 21.11.2020. године неће радити на склапању споразума  о повраћају средстава по основу накнаде за матичну евиденцију. Своје захтеве можете поднети на наплатним местима предузећа суботом до 12 часова. Захваљујемо на разумевању, Јавно Стамбено Предузеће "Крагујевац", Крагујевац.

2020-11-18T09:40:13+01:0018. новембра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на Обавештење о радном времену

Јавни позив Јавно стамбеног предузећа “Крагујевац“ Крагујевац

Овим Јавним позивом позивају се грађани града Крагујевца да се јаве у просторије Јавно стамбеног предузећа “Крагујевац“ Крагујевац, како би се извршила надокнада штете настала вођењем матичне евиденције. Почев од рачуна за месец јул 2020. године, ставка и издатак који се односи на накнаду за вођење матичне евиденције није више саставни елемент јединствене уплатнице, чиме су обавезе грађана на месечном нивоу умањене за износ од 49,00 динара. Након уочених неправилности у погледу обрачуна ове накнаде и ненамерног неспоразума који ни на који начин не сме да се одрази на права грађана, Јавно стамбено предузеће “Крагујевац”, Крагујевац више не обрачунава ову накнаду. Овом приликом, а ради отклањања последица по грађане који су савесно плаћали ову накнаду, ЈСП Крагујевац у сарадњи са градом Крагујевац позива све суграђане који су вршили редовне уплате на име накнаде матичне евиденције, да у просторијама ЈСП Крагујевац склопе Споразум чијим потписивањем ће се извршити повраћај износа плаћеног по овом основу. ЈСП Крагујевац у својим пословним просторијама на адреси Николе Пашића бр.2. ће склапати Споразуме, и у најкраћем року по провери плаћених износа, на текући рачун суграђана уплатити средства утрошена на име накнаде за вођење матичне евиденције или путем поштанских упутница. Грађани Крагујевца захтеве за склапање Споразума [...]

2020-11-06T14:12:36+01:0006. новембра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на Јавни позив Јавно стамбеног предузећа “Крагујевац“ Крагујевац

Склапање споразума о накнади за вођење матичне евиденције

Поштовани суграђани, Да бисте остварили право на повраћај средстава по основу наплаћене матичне евиденције није Вам потребан текући рачун отворен код пословне банке. Повраћај наплаћених средстава биће извршен путем поштанске упутнице, исплатом на вашу кућну адресу. Ваш  ЈСП" Крагујевац", Крагујевац

2020-11-02T20:06:48+01:0002. новембра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на Склапање споразума о накнади за вођење матичне евиденције

Обавештење о овлашћеним лицима за склапање Споразума

Поштовани суграђани, Обавештавамо Вас да ће Вам почевши од 08.10.2020. године запослени "Шумадија Сајам доо" , Крагујевац као овлашћена лица од стране ЈСП "Крагујевац" , Крагујевац понудити склапање Споразума о накнади наплаћене накнаде по основу матичне евиденције. Овлашћена лица су у обавези да Вам покажу овлашћења која су оверена од стране ЈСП "Крагујевац" , Крагујевац или службену легитимацију.

2020-10-08T10:17:56+02:0008. октобра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на Обавештење о овлашћеним лицима за склапање Споразума

Обавештење о обради и заштити података

Поштовани суграђани, JСП „Крагујевац“ Крагујевац, Николе Пашића 2 (у дaљeм тeксту: ЈСП „Крагујевац“) oбaвeштaвa дa, пoступajући у склaду са одредбама Зaкoнa o зaштити пoдaтaкa o личнoсти ("Сл. гласник РС", бр. 87/1888/2011,0104/2016,95/2018) личнe пoдaткe o физичким лицимa, влaсницимa и кoрисницимa кoмунaлних услугa прикупљa нa oснoву Одлуке о обједињеној наплати комуналних и других услуга од 04.07.2003. године, oбрaђуje, кoристи и чувa у склaду сa Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти. ЈСП „Крагујевац“ прикупљa и oбрaђуje пoдaткe o личнoсти физичких лицa, влaсникa oднoснo кoрисникa стaмбeних jeдиницa у сврху испуњeњa oбaвeзa прописаних наведеном одлуком. Прикупљeнe пoдaткe ЈСП „Крагујевац“ прoслeђуje правним субјектима и трeћим лицимa кoja пo зaкoну или пo прирoди пoслa мoрajу имaти приступ тим пoдaцимa. Свe пoдaткe ЈСП „Крагујевац“ кao oбрaђивaч пoдaтaкa o личнoсти чувa у склaду сa зaкoнoм кao пoслoвну тajну и oбрaђуje, примeнoм свих рaспoлoживих тeхничких и oргaнизaциoних мeрa зaштитe. У циљу исплате накнаде по основу наплаћене накнаде матичне евиденције ЈСП „Крагујевац“ прикупља податак о броју текућег рачуна грађана у циљу преноса на исти средстава по основу наплаћене матичне евиденције. Податак који се такође прикупља са циљем исплате накнаде по основу матичне евиденције је и број личне карте грађана и место издавања а у циљу провере идентитета грађана. Физичкo лицe [...]

2020-10-05T15:01:38+02:0005. октобра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на Обавештење о обради и заштити података

Лица која су Овлашћена да иду на терен у име ЈСП „Крагујевац, Крагујевац да склапају Споразуме по основу матичне евиденције

Драги суграђани, Лица која су Овлашћена да иду на терен у име ЈСП "Крагујевац, Крагујевац, да склапају Споразуме по основу матичне евиденције су: 1. Радовић Рајко -запослен у Месној заједници Страгари 2. Луковић Кристина,  запослена  у “Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац 3. Митровић Славица, запослена  у “Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац 4. Пантовић Татјана,запослена  у “Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац 5. Живковић Љиљана, запослена  у “Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац 6. Ђуровић Зоран, запослен у ЈКП “Водовод и канализација”, Крагујевац”, 7. Ковачевић Славиша, запослен у ЈКП “Водовод и канализација”, Крагујевац”, 8. Марковић Дејан, запослен у ЈКП “Водовод и канализација”, Крагујевац”, 9. Нешковић Зоран, запослен у ЈКП “Водовод и канализација”, Крагујевац”, 10. Перовић Миријана, запослена у ЈКП “Водовод и канализација”, Крагујевац”, 11. Рашковић Ненад, запослен у ЈКП “Водовод и канализација”, Крагујевац”, 12. Вукадиновић Тања, запослена у ЈКП “Водовод и канализација”, Крагујевац”, 13. Туцаковић Милутин, запослен  Градској управи за опште послове, град Крагујевац. С'поштовањем ЈСП “Крагујевац”, Крагујевац

2020-09-22T14:36:42+02:0022. септембра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на Лица која су Овлашћена да иду на терен у име ЈСП „Крагујевац, Крагујевац да склапају Споразуме по основу матичне евиденције

Обавештење о радном времену

Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да ће се од 21.09.2020. године (понедељак) рад са странкама одвијати у термину почев од 07:30 до 15:00 часова. Претходно наведени термин се односи на све суграђане који долазе у ЈСП "Крагујевац", Крагујевац.   Хвала на разумевању, Ваш ЈСП "Крагујевац", Крагујевац.

2020-09-22T07:49:26+02:0022. септембра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на Обавештење о радном времену

Важно обавештење

Поштовани суграђани, Са задовољством Вас обавештавамо да се тиму ЈСП “Крагујевац”, Крагујевац који ради на склапању споразума о накнади средстава која су наплаћена по основу накнаде за вођење матичне евиденције а у жељи да се убрза поступак склапања Споразума придружили и инкасанти ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац. Инкасанти ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац овлашћени су од стране ЈСП “Крагујевац”, Крагујевац и у обавези су да грађанима Крагујевца покажу овлашћења да могу склопити споразуме. Уколико не будете присутни у периоду када инкасанти обилазе Ваше куће односно станове, на Вашим вратима или поштанском стандучету сачекаће Вас обавештење да споразуме можете склопити у пословним просторијама ЈСП “Крагујевац”, Крагујевац. Истичемо да само инкасанти ЈКП “Водовод и канализација” имају ОВЛАШЋЕЊА да са Вама склопе споразуме о накнади по основу наплаћене матичне евиденције. С'поштовањем Јавно Стамбено Предузеће “Крагујевац”, Крагујевац

2020-09-10T09:33:02+02:0010. септембра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на Важно обавештење

ЈАВНИ ПОЗИВ

Поштоване суграђанке и суграђани, Почев од рачуна за месец јул 2020. године, ставка и издатак који се односи на накнаду за вођење матичне евиденције није више саставни елемент јединствене уплатнице, чиме су обавезе грађана на месечном нивоу умањене за износ од 49,00 динара. Након уочених неправилности у погледу обрачуна ове накнаде и ненамерног неспоразума који ни на који начин не сме да се одрази на права грађана, Јавно стамбено предузеће “Крагујевац”, Крагујевац (у даљем тексту: ЈСП Крагујевац) више не обрачунава ову накнаду. Овом приликом, а ради отклањања последица по грађане који су савесно плаћали ову накнаду, ЈСП Крагујевац у сарадњи са градом Крагујевац позива све суграђане који су у претходне три године вршили уплате на име накнаде матичне евиденције, да у просторијама ЈСП Крагујевац склопе Споразум чијим потписивањем ће се извршити повраћај износа плаћеног по овом основу. Почев од дана 01.09.2020. године, ЈСП Крагујевац ће у својим просторијама, у канцеларији број 3. на I спрату на адреси Николе Пашића бр.2. склапати Споразуме, и у најкраћем року по провери плаћених износа, на текући рачун суграђана уплатити средства утрошена на име накнаде за вођење матичне евиденције. Молимо грађане Крагујевца да приликом доласка у пословне просторије ЈСП Крагујевац, понесу важећу личну карту [...]

2020-09-01T14:05:27+02:0001. септембра 2020.|Categories: Вести|Коментари су искључени на ЈАВНИ ПОЗИВ