Наручилац је извршио измену и допуну Плана јавних набавки за 2023. годину, која је објављена на Порталу ЈН на линку https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/10469