Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/221654