– Промена матичних података које настају из поступка промене власништва на основу уговора, оставине, података из катастра, комуналних кућа и важеће документације као и преусмерење рачуна на адресу власника простора уколико за то постоји захтев;
– Сарадња са свим релевантним државним органима у циљу успостављања сарадње због прибављања матичних података грађана;

Биљана Поповић
Биљана Поповићдипломирани економиста
Шеф службе матичних података
Е-mail: biljana.popovic@jspkragujevac.rs
Teл. 034 617 0 627