Поштовани суграђани,

обавештавамо Вас да се споразум о накнади средстава за вођење матичне евиденције може склапати и СУБОТОМ у просторијама Јавног Стамбеног Предузећа „Крагујевац“, Крагујевац у периоду од 08:00 до 12:00 часова.

С’поштовањем

Јавно Стамбено Предузеће „Крагујевац“, Крагујевац