Делатности ЈСП „Крагујевац“ је вођење Система обједињене наплате (СОН) комуналних и других услуга.

Вођење система обједињене наплате комуналних и других услуга, обухвата послове формирања и одржавања базе корисника комуналних услуга, штампање већ обрачунатих услуга и дистрибуцију цца 60.300 месечних уплатница, наплату комуналних услуга и уредно пренос наплаћених износа комуналним предузећима, вршимо правну заштиту потраживања комуналних предузећа путем опомена и утужења корисника, који касне са уплатама или не плаћају услуге.