Project Description

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-1.2.5/2017 је услуга закупа, одржавања, измене и развоја софтвера за обраду података и вођење евиденције комуналних услуга система обједињене наплате (СОН-а).

  • 27.01.2017. – Позив за поднишење понуда

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-1.2.5/2017 је услуга закупа, одржавања, измене и развоја софтвера за обраду података и вођење евиденције комуналних услуга система обједињене наплате (СОН-а).

  • 27.01.2017. – Позив за поднишење понуда