ЈНОП-11/2023 – Услуга штампања и паковања рачуна СОН-а

Документацију можете преузети са линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142704 Оглас је објављен и на Порталу службених гласила РС и база прописа.